Om Radio Sandefjord

Vi tar pulsen på Vestfold

Radio Sandefjord sender live over hele Vestfold hver eneste dag, og gir deg alt du trenger av lokale nyheter, sport, vær, trafikk og reportasjer i tillegg til favorittmusikken din på løpende bånd.

Radio Tønsberg holder deg oppdatert på det som skjer lokalt.

Dette er Radio Sandefjord

Radio Sandefjord er lokalradioen for Sandefjord og Færder. Radio Sandefjord er lett tilgjengelig og formidler sine sendinger både på nett på FM og på DAB. Vi dekker det om rører seg i distriktet og gir deg oppdaterte lokale, nasjonale og internasjonale nyheter fra klokken 06.00 hver morgen.

Musikk er viktig og vi spiller dagens største hits, blandet med de største og beste låtene fra 80-tallet og frem til i dag. Vi vektlegger variasjon og liker å grave i musikkbunkene for å sørge for at du alltid hører noe nytt og kan bli hos favorittstasjonen din lenge!

Radio Sandefjord er medlem av Norsk Lokalradioforbund og er beredskapsradio i vårt dekningsområde.

Radio Sandefjord har sammen med Jærradiogruppens øvrige stasjoner i Vestfold en unik lytterposisjon i regionen. Det viser tall fra den offisielle radioundersøkelsen som gjennomføres av Kantar på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund. Takk for at du velger oss! Vi gjør vårt beste for å fortjene tilliten hver eneste dag.

Radio Sandefjord sender 24 timer i døgnet, 365 dager i året og du hører oss både på FM, DAB, internett og mobil

Radio Sandefjord er heleid av og en del av Jærradiogruppen AS, som har blitt ett av Norges største lokalradiokonsern med eierinteresser i tradisjonsrike og populære radiostasjoner over hele landet.

Jærradiogruppen har lange og stolte tradisjoner med sammenhengende drift siden 1985 da det ble åpnet for kommersiell radiodrift i Norge. Vår eier er i dag en aktør med stabilt gode lyttertall og solide markedsposisjoner. Jærradiogruppen består i dag av Radio Tønsberg, Radio Sandefjord, Radio Horten, Radio Grenland, Radio Nordsjø, JærRadioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Ålesund.

Her hører du oss

I tillegg til internett hvor du kan høre oss hvor du vil, kan du ta ned våre sendinger på DAB og FM. Her er en oversikt over våre dekningsområder og frekvenser. Vil du nytte til oss nå via nettradio eller på mobil, besøk vårt lyttesenter. Opplever du tekniske feil i ditt område kan du også melde inn feil.

Dekning på DAB
Radio Sandefjord sender i region 10 i lokalradioblokka med fem sendere plassert i Hvittingen, Moss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik. Regionen dekker samlet i Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Sande, Hof, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme, Lardal. Radio Sandefjord har konsesjon fra myndighetene for å sende på DAB frem til 2031.

Frekvensområde

Region 10 sender i kanal 13C i frekvensområdet 233,440 – 234,976.

Hva er lokalradioblokka?

Lokalradioblokka er en av fire landsdekkende frekvensblokker som benyttes til digital radio. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Mangler vi i din DAB-radio?

Dersom du ikke finner oss i kanallisten på din DAB-radio, må du søke oss opp. Det gjør du på en av følgende måter:

Funksjonen som lar deg hente kanalene på nytt, altså oppdatere kanallista, kan enten ha en egen knapp eller ligge i hovedmenyen på radioen. Se etter “scan”, “full scan”, «autotune» eller lignende.

På noen mottakere kan det også være nødvendig å gjenopprette fabrikkinnstillingene (factory reset).

Har du problemer med mottak?

Dersom du opplever problemer med mottaket av radiokanaler på din DAB-radio, kan dette skyldes flere ting. Mottaksproblemer kan bestå i periodevis stillhet, hakkete lyd eller helt manglende signal (No signal). Dersom dette gjelder deg anbefaler vi å prøve følgende tiltak, før du eventuelt kontakter oss.

1. Oppdater kanallisten
Funksjonen som lar deg hente kanalene på nytt, altså oppdatere kanallista, kan enten ha en egen knapp eller ligge i hovedmenyen på radioen. Se etter “scan”, “full scan”, «autotune» eller lignende.

2. Sjekk antenne
For best mottak må antennen være plassert/montert vertikalt. Enkelte antennetyper krever jording. Sjekk at jordingskabel ikke har løsnet (gjelder spesielt bil og båt).

3. Elektromagnetisk støy
Elektromagnetisk støy fra el-artikler kan forstyrre signalene slik at mottaket blir redusert. Prøv å flytte radioen om det er mulig.

4. Bruk service following/automatisk frekvenssøk

Dekning på FM
Radio Sandfjord har god dekning på FM. Vi har konsesjon fra myndighetene for sendinger på FM ut 2026. Nedenfor finner du en oversikt over våre FM-frekvenser.

Sandefjord - FM 106.9 MHZ

Meld fra om feil

Opplever du tekniske feil i ditt område? Vi setter pris på om du sender oss en melding om signalet har falt ut eller er ustabilt.

Navn på den som sender inn feilmelding
E-postadresse til den som sender inn feilmelding
Oppgi så nøyaktig som mulig området, der feilen har oppstått (Stedsnavn)
Beskriv etter beste evne hva feilen består i